Bazén

Vnitřní bazén se slanou vodou

Vyhřívaný vnitřní bazén se slanou vodou je jednou z předností penzionu. Snažíme se pro vás hosty vždy připravit ideální podmínky pro koupel, proto vás prosíme o dodržování Provozního a Návštěvního řádu bazénu a především o převlékání a sprchování se v šatnách bazénu, ne na pokojích. Dále po použití se před odchodem řádně osušit a převléci, aby nedocházelo k zamokření schodů v chodbě, kde pak hrozí možnost uklouznutí i jiných hostů. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!

Bazén je provozován jako veřejná služba, proto musíme dodržovat veškeré zásady a pravidla, týkajících se provozu bazénu. Jsme kontrolováni Okresní hygienickou stanicí, proto se provádí 2x měsíčně odběr vzorků vody akreditivanou laboratoří. My jsme povinni denně provádět měření jakosti vody: provádí se odběry vzorků vody pro stanovení volného a vázaného chloru, Redox potencionál, teplota vody a vzduchu, průhlednost. Naměřené hodnoty jsou zapisovány denně do provozního deníku.

Provozní doba bazénu: pouze v hlavní sezoně od 10-21 hod. Poslední vstup v 20,30 hod.

Kapacita: max. 6 osob, s malými dětmi do 5 let možno celkem 8 osob.

Popis zařízení : vstupní chodba – odložení obuvi nebo přezůvek, šatny a sprchy pro hygienu, WC, bazén

Provozní doba sauny: v zimních měsících od 18-21 hod. nebo dle dohody. Objednat minimálně 1 den předem.

Kapacita: 3 osoby

Popis zařízení sauny: vstupní část, prohřívána sauny, sprchy po saunování, odpočívárna

Návštěvní řád bazénu, sauny, fitness.

Slouží k ochraně zdraví a bezpečnosti všech návštěvníků penzionu. Návštěvníci bazénu jsou povinni se s tímto řádem seznámit, a jeho ustanovení dodržovat. Při neukázněném chování a nedodržování návštěvního řádu může být návštěvník vykázán z objektu bazénu.
Vstup do bazénu, sauny, fitness.
• Vstup do prostor je povolen osobám od 1 roku pouze v určené provozní době

• Dětem mladším deseti let je vstup povolen pouze za doprovodu osoby starší osmnácti let. Doprovod je po celou dobu pobytu za dítě zodpovědný.

• Osobám každého věku je z hygienických důvodů povoleno koupání pouze v plavkách přiléhavého typu. Na bazénovou halu není povolen vstup v oděvu, který není určen k plavání.

Vyloučení z bazénu, sauny, fitness.

• Do prostor nemají přístup a z koupání jsou vyloučeny osoby v podnapilém stavu nebo pod vlivem drog, dále osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví jiných osob přítomných v bazénu (kožní vyrážky, hnisavé rány, bacilonosiči střevních chorob, osoby se záněty očních spojivek) jakož i osoby zahmyzené.

• Je zakázán vstup osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácnosti, v níž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován.

• Vyloučeni z prostor budou ty osoby, jejichž návštěva narušuje slušné chování a zásady mravnosti. Osoby, které mají prokazatelně rušivý vliv na ostatní, bezpečnost provozu a čistotu bazénu.

• Z prostor bude vykázán návštěvník, který přes napomenutí nedodrží ustanovení Návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů zodpovědných zaměstnanců.

 Provozní pokyny pro návštěvníky

• Všechny úkony po příchodu do bazénu se provádí v následujícím pořadí:

• Seznámení s návštěvním řádem – uložen v deskách na pokojích

• Po vstupu do chodbičky se zout z bot, přezůvek, dále pokračovat pouze bosí

• Převléknutí v šatně – obsazení šatní skříňky

• Před vstupem do bazénu jsou návštěvníci povinni z hygienických důvodů použít WC a sprchy, kde se řádně umyjí a osprchují bez plavek mýdlem a čistou vodou. Osoby s dlouhými vlasy jsou povinny si je stáhnout pevnou sponkou (gumičkou) nebo použít koupací čepici.

• Použití bazénu – bazén je bez dozoru plavčíka.

• Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení, šetřit vodou a energiemi.

• Návštěvníci se musí ve vlastním zájmu pohybovat na mokrých plochách opatrně a předcházet tak případným úrazům, neboť provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené vlastní nepozorností, nekázní a nedodržováním návštěvního řádu.

• Svlékání, oblékání nebo odkládání šatstva mimo určené prostory šaten je zakázáno. Každý návštěvník musí mít čisté plavky.

• Za svévolné poškození a znečištění zařízení, případně ztrátu půjčených předmětů je každý návštěvník osobně odpovědný a je povinen škodu uhradit (nákupní cenou předmětu nebo cenou, jež bude vyčíslena.)

• Každý návštěvník si zodpovídá za správné uložení osobních věcí do šatní skříňky. Při ponechání osobních věcí a jejich ztrátě v převlékacích kabinkách a v neuzamčených skříňkách nenese provozovatel žádnou zodpovědnost za tyto věci.

• Cenné předměty si musí návštěvníci ponechat na pokoji, jinak za jejich ztrátu nebo odcizení nenese provozovatel odpovědnost. Předměty nalezené v objektu bazénu je nálezce povinen odevzdat na recepci, kde bude proveden zápis.

 Sauna

• Vstup do sauny osobám mladším 15 let pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Po ukončení provozu sauny je nutné opustit prostor prohřívárny. Není dovoleno používat v prohřívárně vonné esence. Návštěvník je povinen dodržovat hygienické a mravnostní zásady používání sauny. Při odchodu vypnout saunu a světlo, není-li dohodnuto jinak.

• Návštěvníci musí dodržovat stanovenou provozní dobu.

Zakázané činnosti v bazénu, sauny, fitness.

• V prostoru celého objektu je zakázáno kouřit a plivat nebo jinak znečišťovat tyto prostory.

• V prostoru bazénu je zakázáno křičet, pískat, běhat, dělat zbytečný hluk, vzájemně se potápět, srážet druhé osoby do bazénu, úmyslně stříkat na druhé osoby, skákat do vody s rozběhem, skákat z bočních stran do bazénu a dopouštět se jakýchkoli nepřístojností, které přílišným hlukem nebo ohrožením osobní bezpečnosti ruší pořádek v bazénu.

• Přísně je zakázáno močit do vody, plivat, vyplachovat si ústa a nos ve vodě, používat jakékoliv masti a krémy před a při koupání a jakýmkoli způsobem znečišťovat vodu.

• V prostorách bazénu a sauny je zakázáno čištění nebo praní prádla.

• Do objektu je zakázáno vodit s sebou psy nebo jiná zvířata.

• Mýdlo, šampón a osobní hygienické potřeby je povoleno používat pouze ve sprchách a na WC.

• Do těchto prostor je zakázáno s sebou brát a odhazovat žvýkačky, skleněné věci, jehly, špendlíky, holící čepelky a všechny předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.

• Je zakázáno vcházet do částí prostor a místností určených výhradně pro druhé pohlaví. V rámci celého objektu je zakázáno manipulovat s ovládáním elektroinstalace, topení a ostatního zařízení.

• V prostorách bazénu a sauny je zakázáno jíst potraviny, pít alkoholické nápoje a jiné nápoje vyjma míst k tomu určených.

• Do bazénu je zakázáno vnášet nafukovací kruhy a jiné předměty, potápěčské brýle, šnorchl, plavací ploutve, puky a míče (včetně tenisových). Povoleny jsou pouze nafukovací rukávky, plavecké brýle a plavecké pásky.

PŘÍSNÝ ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ MOLITANOVÝCH A PĚNOVÝCH HRAČEK!

• Vstup je povolen pouze bez kovových předmětů (přezky, řetízky, náramky, knoflíky), a jiných předmětů, které by poškodily bazén nebo saunu.

• Terasa pro opalování není již součástí bazénu a není z ní povolen vstup do bazénu z hygienichých důvodů.

• Tento návštěvní řád platí od 1.5. 2014 . Aktualizováno: 14.04.2023

Claim

Penzion St. Leonhard*** - vaše klidná dovolená v prostředí šumavské samoty.

OBSAZENOST 2024