Zámek Bystřice nad Úhlavou

Pojďte s námi na výlet, který vám ukáže odhodlání a touhu nenechat naše památky smutnému osudu. Výlet na bystřický zámek každému připomene, jak důležité je pečovat o záchranu památek zbídačených minulým režimem. Zámek je v těsné blízkosti Nýrska a stojí za pozornost.

První dochovaná zmínka pochází roku 1339, kdy na tomto místě stála tvrz. Ta byla v roce 1444 přestavěna a  od té doby se označuje jako hrad a později zámek. Během své existence prošel zámek řadou stavebních úprav, obdobím vzestupu i úpadku, vystřídal mnoho majitelů až k poslednímu významnějšímu majiteli – rodině Hohenzollernů. Ti vlastnili zámek v letech 1839–1945. Z této doby pochází i poslední významá přestavba zámku. Majitelé nechali zámek v letech  1848–1852 zámek upravit v novogotickém stylu. Přestavba se výrazněji týkala především severního průčelí zámku a vstupní věže. Zámek jako celek je tak kombinací různých slohů, což mu sice ubírá na umělecké hodnotě, nikoliv však na kouzlu. V roce 1945 byl zámek byl zkonfiskován, neboť Hohenzollernové byly občané německé národnosti.  Po roce 1945 byl zámek využíván armádou – jako  vojenský lazaret a kasárna. V dalších letech zde byla i  policejní stanice a později iústav pro mentálně postižené děti. Podobně jako spousta dalších památek za komunistické éry postupně chátral až do havarijního stavu. Zámek byl roku prohlášen kulturní památkou zejména pro mnoho umělecko-historických prvků, které mají značnou památkovou hodnotu. Zámek byl pod správou státu a od něj byl odkoupen soukromým vlastníkem, který se zavázal zajistit jeho opravu. Od té doby prochází zámecký areál postupně procesem pámátkové obnovy za dohledu pámátkového ústavu. Došlo k fixaci opěrné zdi, opravě krovů a střechy, částečné obnově zámeckého parku a úprava části přízemí zámku pro zpřístupnění veřejnosti formou dobové expozice.. Majitel postupuje pomalu, ale jistě směrem k vytyčenému cíli.

Na zámku je možné uspořádat svatbu nebo jinou společenskou akci. V létě se zámek stává i dějištěm různých kulturních akcí.

Více informací k akcím a otevírací době najdete na stránkách zámku: www.zamekbystricenaduhlavou.cz

Zajímavost: 

V 16. století zámek vlastnili Kočové z Dobrše a v této době byl přestavěn na renesanční zámek. V této době se stal významným kulturním střediskem humanitních osobností. V roce 1598odtud vyjel Kryštof Harrant z Polžic a Heřman Černín z Chudenic na pouť do Svaté země Palestiny. Po návratu z této pouti vydali v roce 1608 světoznámý humanistický cestopis – Z Čech až na konec světa (Putování aneb cesta z Království českého do Benátek a odtud po moři do země Svaté, země judské a dále do Egypta), jednu z nejvýznamnějších památek evropského renesančního písemnictví.

Kontakt:

Zámek Bystřice nad Úhlavou
Bystřice nad Úhlavou 1, Nýrsko

tel.:  +420 725 322 153

email: info@sdcorporation.cz

web: www.zamekbystricenaduhlavou.cz

Vzdálenost:

– od penzionu: 6,5 km
– od Klatov: 16 km
– od Železné Rudy: 26 km

Vhodné pro:
– děti do 5 let
– děti starší 6 let
– seniory
– kočárky

Claim

Penzion St. Leonhard*** - vaše klidná dovolená v prostředí šumavské samoty.

OBSAZENOST 2024